• פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

 • פרויקט אלקטרה ראש- העין- מגרש 107

עבודות שלד, חניון+ 2 בניינים – 18, 15 קומות  בראש העין.

מבוצע עבור אלקטרה בנייה.

יזם- נצבא.