אתר: רח’ ניסנבוים, בת ים
מגדל בן 40 קומות
מבוצע עבור חברת דניה סיבוס
תאריך תחילת עבודה: 14.12.2014