בניין מגורים 26 קומות עבור חברת א.דורי.
ביצוע שלד בשיטת בנרוביץ