• פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

 • פרויקט טורקיז חיפה

אתר טורקיז חיפה – מבוצע עבור יוסי אברהמי
בנין מגורים 18 קומות בשיטת ברנוביץ’
מבוצע עבור חברת יוסי אברהמי
11,500 מ”ר
תחילת עבודה: 12.10.2014