• חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

 • חלומות קרית אונו

בניית 2 מבנים בני 15 קומות עבור סולל בונה.

היזם : שיכון ובינוי בשיתוף עם חב’ תדהר.

מתחם של פינוי בינוי בקריית אונו.