• פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

 • פרויקט הרצליה הילס

ביצוע פרויקט של כ- 600 יח’ דיור כקבלן משנה של חברת סיון ביצוע בפרויקט הרצליה הילס עבור חברת “אזורים”.