• סיום שלד 4 בניינים בגוש הגדול

  • סיום שלד 4 בניינים בגוש הגדול

  • סיום שלד 4 בניינים בגוש הגדול

  • סיום שלד 4 בניינים בגוש הגדול

ביצוע עבודות שלד לחברת סיון ביצוע
4 בניינים של 8 קומות