• OAK רמת השרון

  • OAK רמת השרון

  • OAK רמת השרון

  • OAK רמת השרון

  • OAK רמת השרון

  • OAK רמת השרון

  • OAK רמת השרון

עבודות השלד
מגדל בן 17 קומות
מבוצע עבור א. דורי
תחילת עבודה : 01.10.2013