מגדל מגורים 24 קומות , 196 דירות.
עבודות שלד עבור חברת דניה סיבוס.