• אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

  • אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

  • אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

  • אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

  • אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

  • אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

  • אביסרור רחובות החדשה- שלב ב'

מבוצע עבור חברת אביסרור משה בע”מ

16 קומות

עבודות שלד