• אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

 • אביסרור רחובות החדשה- שלב א'

מבוצע עבור חברת אביסרור משה בע”מ

בניין בן 22 קומות- מגדל אתרוג

עבודות חניון